nlen
Pieter Boele

MVO

Het Stempel is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook sinds enige tijd vast onderdeel van de bedrijfsvoering van Het Stempel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen richt zich op een balans tussen drie basisprincipes: People, Planet en Profit. De bedrijfsvoering van Het Stempel is derhalve gericht op evenwicht tussen financiële aspecten en sociale en ecologische effecten.

People heeft betrekking op het menselijke aspect binnen de bedrijfsvoering ten opzichte van mensen zowel binnen als buiten de onderneming en komt bij Het Stempel onder andere als volgt tot uiting:

– Sponsoring van Stichting Alpe d’HuZes (Vrienden Tegen Kanker)
– Sponsoring van Sportvereniging VV Groote Lindt
– Sponsoring van Stoomsleper Pieter Boele
– Sponsoring van Pullingteam Poison Ducky
– Sponsoring van het dartteam van gemeente Zwijndrecht
– Meedoen aan project ‘onderwijsroute’ voor inzage van VMBO leerlingen van het LOC@
– Goede opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel
– Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer
– 16.00 uur tijd voor Cup-A-Soup

Planet
Planet vertegenwoordigt het milieu en de natuur. De betrokkenheid van Het Stempel met het milieu en de natuur kan als volgt worden weergegeven:

– 300 Zonnepanelen zijn sinds 2020 geïnstalleerd bij Het Stempel waardoor wij nu volledig energie onafhankelijk zijn.
– Digitalisering tekeningen archief (minder papierverbruik)
– Gerecycled papier en drukwerk
– Aparte inzameling/verwerking afvalstoffen
– Zuinige auto’s. Ons wagenpark bestaat grote deels uit auto’s met een lage of zeer lage CO2 uitstoot (7%, 14% en 20% bijtelling) en vervanging naar auto’s met een lage uitstoot wordt gestimuleerd. Alle diesel voertuigen zijn uitgevoerd met een roetfilter.
– Energiebesparing (Bewegingsmelder op lichtschakeling, verlichting en luchtverversing na werktijd volledig uitzetten, slaapstand op apparatuur )

Profit
De verwachte winst van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit een positieve werksfeer en meer werkvreugde binnen ons bedrijf hetgeen zal leiden tot een grotere betrokkenheid van onze medewerkers en cliënten, een lager risicoprofiel en een duurzaam rendement.